HS16 Muzikologická konference

dsc_8628

Čtvrtek 10. listopadu 2016 – Sál Knihovny města Ostravy
9:00 – 16:00 

Připravovaný nultý ročník muzikologické konference Hudební současnosti se bude věnovat spojnicím soudobé kompozice a interpretace soudobých skladeb a ponese název „Doteky mezi skladbou a interpretací“. Vystoupí zde přední čeští interpreti a muzikologové, kteří formou přednášek a komentovaných poslechových seminářů poukážou na zajímavé spojnice mezi světem soudobé skladby a jejího provozování.

Muzikologická konference je pořádána ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Garantem konference je Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

PROGRAM

HS16 Tvůrčí dílny – Program

Sobota 12. 11. 2016

Dopolední program
: 9 – 12 hodin

Iniciační a koncentrační hry

Oběd: 12 – 13:30

Odpolední program: 13:30 (14) – 17 hodin

Improvizační a kompoziční hry s nástroji
Tvorba vlastní zvukové partitury
Provedení skladeb
Reflexe, rozbor

Neděle 13. 11. 2016

Dopolední program: 9 – 12 hodin

Iniciační a koncentrační hry
Práce na vlastních partiturách (opravy, vylepšování, prostor, pohyb, scéničnost …)
Provedení + reflexe

Oběd: 12 – 13:30

Odpolední program: 13:30 (14) – 17 hodin

Improvizační a kompoziční hry s nástroji
Tvorba vlastní zvukové partitury
Provedení skladeb
Reflexe, rozbor, příprava koncertu (pondělí 14. 11. 2016)

Pondělí 14. 11. 2016

Galakoncert účastníků kurzů HS16
18:30
Janáčkova konzervatoř Ostrava

——————————————————————————————–

Lektoři: Gabriela Jílková, Kateřina Hoňková

Počet míst je omezen: 20 účastníků – ve věkovém složení 8–14 let

PŘIHLÁŠKA


 

ZPĚT – PROGRAM

 

 

HS16 Dny akordeonu v Ostravě

SKLADATELSKO-INTERPRETAČNÍ AKORDEONOVÉ KURZY

Termín:
13. a 14. 11. 2016

Místo konání: Janáčkova konzervatoř Ostrava

Program:
Semináře, workshopy, kolokvia, brainstormingy a večerní koncerty.

Forma kurzu: 
Kurz probíhá formou prezentací, interpretačních ukázek a poslechových seminářů.

Komu je kurz určen:
Všem hudebníkům, pedagogům, skladatelům, interpretům, žákům, kteří mají zájem setkat se s aktuálním děním ze současného světa akordeonu, ale také těm, kteří chtějí přistupovat k interpretaci hudby v širších kontextech a s tvůrčím nadhledem.

Lektoři a přednášející:
Přední čeští, slovenští a polští skladatelé, interpreti a pedagogové.

Cena kurzu:
Dospělí: 1 den: 500 Kč; 2 dny: 800 Kč
Studenti: 1 den: 400 Kč; 2 dny: 600 Kč

V ceně je zahrnut vstup na všechny přednášky a koncerty akordeonových kurzů i festivalu Hudební současnost. Součástí kurzů je také hudebně dramatický workshop zaměřený na principy zvnitřňování v praxi a problematiku zvládání trémy. Účastníci rovněž obdrží osvědčení o absolvování kurzů.

Vyplnění přihlášky zasílejte elektronicky nejpozději do 8. 11. 2016
na adresu jirickova.marcela@seznam.cz

Kurzovné je nutno uhradit do 11. 11. 2016 bankovním převodem. 
Při zadávání platby uveďte jméno a příjmení účastníka.

Umělecký garant:
Dr. Marcela Kysová-Halmová
e-mail: halmova.m@seznam.cz
tel: +420 733 668 835

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM