Hlas živé vody

Pondělí | 6. 11. | 18:30 | Centrum Pant
HLAS ŽIVÉ VODY

Host: Stanislav Skřička

> vstupné dobrovolné <

STANISLAV SKŘIČKA (1958, Olomouc) žije v Kanadě, kde pracuje jako palubní inženýr na vojenských námořních speciálech, ale podstatnou náplní jeho současné práce – a jeho posláním – je oblast zdraví. V České republice je spolumajitelem léčebné kliniky civilizačních chorob. Přednáší o enzymoterapii a živé stravě převážně v USA a nyní stále více i v ČR.

skricka1


„Jeden můj kamarád mne před časem upozornil, že mi výfuk bručí ve fis moll, oproti minulé cestě, kdy to bylo A dur – a pak mi upadl.“ Živá voda – současná hudba budoucnosti. Jak se dědí schopnosti, umělecké nadání? Kolik existuje lidí s absolutním sluchem? Jsou obézní? A proč stále, i v 21. století, používáme dřevěné housle? Přijměte pozvání na přednášku a debatu o souvislostech hudby s lidským tělem, fyzikou, přírodou, vodou a stravou.

„Živá voda“ bude na všech akcích festivalu všem účastníkům nabízena k ochutnání zdarma (sponzorský dar).