HS16 Tvůrčí dílny pro žáky ZUŠ

V rámci festivalu Hudební současnost 2016 jsme ve dnech 12.–14. listopadu 2016 připravili pro žáky ZUŠ (ve věku 8–14 let) víkendové tvůrčí dílny, jejichž završením bude účast na Galakoncertě v pondělí 14. listopadu na JKO.

Termín:
Sobota – neděle 12. – 13. 11. 2016      Tvůrčí dílny

Pondělí                14. 11. 2016               Účast na Galakoncertě účastníků kurzů HS
 
Místo konání:
Janáčkova konzervatoř Ostrava

PROGRAM:

Iniciační a koncentrační hry
Improvizační a kompoziční hry s nástroji
Tvorba vlastní zvukové partitury (výtvarná/zvuková inspirace)
Pondělní Galakoncert účastníků kurzů HS16

Forma kurzu: 

V průběhu Tvůrčích dílen budou účastníci neobvyklým způsobem objevovat neomezená zákoutí zvuků, zvukové možnosti svého těla, hlasu i objektů z našeho běžného života. Jednoduché hudební nástroje, které budou mít k dispozici, pomohou stimulovat dětskou kreativitu, koncentraci, stejně tak přispějí ke tvořivé vzájemné spolupráci.

Víkend bude naplněn tvořivými hrami, směřujícími ke skupinovému komponování dětí, tvorbě jejich vlastních kompozic, jejich grafickému záznamu do partitury i následné prezentaci svých skladeb. Z důvodu nutnosti individuální práce s dětmi je počet účastníků omezen pouze na 20 dětí.

Cíl kurzu:

Dát dětem možnost svobodně se vyjadřovat, tím je přivést k jinému slyšení, naslouchání, otevřenějšímu myšlení, vnímání sebe, světa, zvuků i hudby okolo nás, ale rovněž k tvůrčímu řešení hudebních a životních událostí, to jsou dominující cíle těchto tvůrčích dílen.

Komu je kurz určen:
Žákům ZUŠ ve věku 8 – 14 let

Počet účastníků je omezen pouze na 20

Lektoři:
Lektoři: Gabriela Jílková, Kateřina Hoňková

Cena kurzu: 890 Kč
V ceně je zahrnut dvoudenní program, vstup na všechny koncerty, oběd, svačina a pitný režim.

* máte-li jakékoliv požadavky ke stravování, napište prosím osobně na uvedený kontakt

Vyplnění přihlášky zasílejte elektronicky nejpozději do 8. 11 2016
na adresu Gabriela.Jilkova@seznam.cz

Kurzovné je nutno uhradit nejpozději do 11. 11. 2016!!!
Při zadávání platby uveďte jméno a příjmení účastníka.

Umělecký garant:
Gabriela Jílková
e-mail: Gabriela.Jilkova@seznam.cz
www.cimbalistka.cz

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.