Hudební současnost a baroko

Středa | 15. 11. | 18:30 | Kostel sv. Václava
HUDEBNÍ SOUČASNOST A BAROKO
> vstupenky zde <

Koncert, ve kterém se propojí soudobá hudba s hudbou renesanční a raně barokní. První dramaturgickou linii představují komorní skladby pro 5 – 7 zpěváků od soudobých autorů Luciana Beria a Daniela Skály v podání vybraných zpěváků z Canticum Ostrava pod vedením Jurije Galatenka. Druhou linii pak tvoří ansámbl dobových dechových nástrojů, jako jsou cinky a barokní trombóny s doprovodem varhanního pozitivu v podání Capelly ornamentaty pod vedením Richarda Šedy, který provede renesanční a raně barokní cansony. V závěru se pak oba ansámbly propojí v interpretaci původní skladby napsané pro tuto příležitost a toto konkrétní obsazení americkým skladatelem žijícím v Berlíně Benem Richterem.

Tomás Luis de Victoria: Ave Maria
Michael Altenburg: Intrada III „Vater unser in Himmelreich“
Samuel Scheidt: Canzon super Cantionem Belgicam
Daniel Skála: Láskyplné madrigaly
Georg Daniel Speer: Sonata à 5
Johann Georg Störl: Sonata à 4
Luciano Berio: Cries of London
Johann Vierdanck: Sonata à 5
Kryštof Harant: Maria Kron
Ben Richter: nová kompozice

Canticum Ostrava | Capella Ornamentata

> vstupenky zde <