Intepretační kurzy

musicollage_2017_facebook_interpretační kurzy

Kurzy zaměřené na interpretaci soudobé hudby se letos uskuteční podruhé. Vznikly na popud celé řady hudebníků, kteří během svých studií neměli či nemají šanci se této problematice věnovat ve větší míře. Proto jsme i letos oslovili několik profesionálů, kteří se soudobou hudbou a jejím prováděním zabývají v rámci své umělecké praxe, aby se podělili o své zkušenosti.
Nesnažíme se žádným způsobem nahrazovat školu; jde nám o otevřené prostředí, v němž bude možné bez předsudků sdílet nadšení a radost z objevování nových zvukových světů v podobě děl soudobé hudební literatury.

Letos je možné přihlásit se na kurzy v těchto oborech:

AKORDEON KLAVÍR SBOROVÝ ZPĚV