PŘIHLÁŠKA: Skladatelsko-interpretační kurzy – akordeon

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE: prihlaska-na-akordeonove-kurzy

Vyplnění přihlášky zasílejte elektronicky nejpozději do 8. 11. 2016
na adresu
 jirickova.marcela@seznam.cz

Kurzovné je nutno uhradit nejpozději do 11. 11. 2016!!!

V případě zájmu o levné ubytování kontaktujte uměleckého garanta projektu Dr. Marcelu Kysovou-Halmovou.

Termín: 13. a 14. 11. 2016

Místo konání:  Janáčkova konzervatoř Ostrava

Umělecký garant:
Dr. Marcela Kysová-Halmová
e-mail: halmova.m@seznam.cz
tel: +420 733 668 835

Cena kurzu:
Dospělí: 1 den: 500 Kč; 2 dny: 800 Kč
Studenti: 1 den: 400 Kč; 2 dny: 600 Kč

Kurzovné je nutno uhradit do 11. 11. 2016 bankovním převodem. 
Při zadávání platby uveďte jméno a příjmení účastníka.

V ceně je zahrnut vstup na všechny přednášky a koncerty akordeonových kurzů i festivalu Hudební současnost. Součástí kurzů je také hudebně dramatický workshop zaměřený na principy zvnitřňování v praxi a problematiku zvládání trémy. Účastníci rovněž obdrží osvědčení o absolvování kurzů.