Tvůrčí dílny pro děti

Základní RGB

TVŮRČÍLNY
pro děti ve věku 7-14 let

V průběhu Tvůrčích dílen budou děti neobvyklým způsobem objevovat neomezená zákoutí zvuků, zvukové možnosti svého těla, hlasu i objektů z běžného života. Jednoduché hudební nástroje, které budou mít k dispozici, pomohou stimulovat dětskou kreativitu, koncentraci, stejně tak přispějí ke tvořivé vzájemné spolupráci.

Víkend bude naplněn tvořivými hrami, směřujícími ke skupinovému komponování dětí, tvorbě jejich vlastních kompozic, jejich grafickému záznamu do partitury i následné prezentaci svých skladeb.

Cílem kurzu je dát dětem možnost svobodně se vyjadřovat, a tím je přivést k jinému slyšení, naslouchání, otevřenějšímu myšlení, vnímání sebe, světa,
zvuků i hudby okolo nás.

LEKTOŘI / Gabriela Tannertová, David Tannert
KDE / Janáčkova konzervatoř v Ostravě
KDY / 10. – 11. 11. 2018 / 9-16
CENA / 480 Kč
S SEBOU / přezůvky, svačinu a dobrou náladu 🙂

V ceně je zahrnut pitný režim, něco malého na zub a oběd (na oba dny)*.
Přihlásit se můžete e-mailem na adresu gabriela.jilkova@seznam.cz.

A co vaše děti čeká?
Iniciační a koncentrační hry, improvizační a kompoziční hry s nástroji, tvorba vlastní zvukové partitury.

Protože preferujeme individuální práci, přijímáme pouze 14 dětí.
Proto neváhejte a pište na výše uvedený kontakt 🙂

* veškeré diety a jiná stravovací omezení hlaste prosím předem


Gabriela Tannertová (1994) je absolventkou Hudební akademie v Budapešti v oboru hra na cimbál. Vyučuje na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici a aktivně se hudbou zabývá, má za sebou mnoho úspěchů v České republice i v zahraničí. Od roku 2014 organizuje tvůrčí dílny pro děti ve školách a v rámci festivalu Hudební současnost.

David Tannert (1994) je absolventem Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Dále absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě v oboru sochařství. Vyučuje na ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku – Místku a nadále se věnuje výtvarnému umění a vlastní tvorbě.