Akordeonové kurzy – polsky

Harmonogram Musicollage 2019

Piątek 29.11.2019:

Koncert Inauguracyjny

17:30 w PLATO Ostrava (Janáčkova 22, 702 00 Moravská Ostrava i Přívoz)

Sobota 30.11.2019:

9:00                       Rejestracja uczestników (płatność wpisowego na miejscu)

                               Janáčkova konzervatoř Ostrava (Českobratrská 40, Moravská Ostrava)

9:30 – 11:00         Warsztaty muzyczne (Uczestnicy w grupach tworzą kompozycje pod okiem wykładowców)

                               WYKŁADOWCY: J. Mądrawski, W. Golec, P. Samiec, J. Lukeš, M. Jabłoński,
A. Gebaureová

11:00 – 12:45       Wykłady (J. Madrawski, J. Lukeš, P. Samiec)

13:00 – 14:00       Przerwa obiadowa

14:00 – 16:30      Warsztaty muzyczne cd. (Uczestnicy w grupach tworzą kompozycje pod okiem wykładowców)

Koncert wieczorny ,,Project Contemporary music”

18:00, sala koncertowa Konserwatorium L. Janačka w Ostrawie

Niedziela 1.12.2019:

9:00 – 12:00         Warsztaty muzyczne (Uczestnicy w grupach tworzą kompozycje pod okiem wykładowców)

                               WYKŁADOWCY: J. Mądrawski, K. Veselá, S. Raška, J. Bradáč, W. Golec, P. Samiec, J.Lukeš, M.Jabloński

12:00 – 13:00       Przerwa obiadowa

13:15                     prezentacja twórczości Stanisława Samuela Raški i Jana Bradača (CZ)

Koncert finałowy – wykonanie kompozycji utworzonych na warsztatach

14:00 Konservatorium, sala B.Martinů

Wpisowe 300 Kč (płatność na miejscu, w cenie bilety na wszystkie koncerty oraz wykłady Musicollage). Termin nadsyłania zgłoszeń : 29.11.2019

Kontakt: Marcin Jabłoński, marcin.akordeon@gmail.com, +48 697 095 011