Akordeonové kurzy – česky

Harmonogram kurzů Musicollage 2019

 /veřejně přístupné/

Pátek 29.11. 2019:

 Zahajovací koncert 

17:30 v PLATO Ostrava (Janáčkova 22, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz)

Představení lektorů a hostů, na koncertě zazní světové premiéry sólových a komorních skladeb pro akordeon B. Dowlasze, J. Madrawského, M. Bronnera, M. Majkusiaka,J. Meisla, J. Lukeše, P. Samiece …

Účinkující: Duo Amalgalis (Pl)

Kateřina Botorová (ČR), Karol Jabłoński & Konrad Bargieł (PL)

Daniela Paterová (ČR), Filip Kratochvíl(ČR), Martin Šulc(ČR), 

a další..

Sobota 30. 11. 2019: 

9:00 – 10:30 skladatelsko-improvizační kurzy (W. Golec, P. Samiec, J. Lukeš, M.Jabloński, A. Gebauerová,…)

10:30 – 12:30 Prezentace lektorů a jejich tvorby (B. Dowlasz, J. Madrawski, J. Lukeš, P. Samiec…)

12:30 – 14:00 polední pauza

14:00 – 16:30 kurzy

Večerní koncert ,,Projekt Soudobá hudba”

18:00, koncertní sál L.Janáčka, Janáčkova konzervatoř Ostrava

Účinkující: Elwira Śliwkiewicz-Cisak, Jakub Niedoborek, Marzena Bernatowicz, Piotr Wijatkowski, Warszawský orchestr ,,Impressione“

Neděle 1.12. 2019 : 

9:00 – 11:30 skladatelsko-improvizační kurzy (K. Veselá,S. Raška, J. Bradáč, B. Dowlasz, W. Golec, P. Samiec, J.Lukeš, M.Jabloński, A. Gebauerová …)

11:30 – 13:00 polední pauza

13:00 prezentace tvorby S. Samuel Rašky a Jana Bradáče…

15:00 Závěrečný koncert (na koncertě zazní skladby vytvořené během kurzů), sál B. Martinů JKO

Kurzovné 300 Kč (platba pouze v Kč, cena se vztahuje na všechny kurzy, koncerty a přednášky Musicollage)

Deadline přihlášek 17. 11. 2019

Bližší informace získáte na: halmova.m@seznam.cz, 00420 733 668 835

Videopozvánka