Tvůrčí dílny pro děti

Gabriela Tannertová a David Tannert

Každý umí hrát a každý umí komponovat.

Nevěříte? Přesvědčte se!

LEKTOŘI / Gabriela Tannertová a David Tannert
KDE / Janáčkova konzervatoř v Ostravě
KDY / 30. 11. – 1. 12. 2019 / 10-16
CENA / 480 Kč

V průběhu tvůrčích dílen děti neobvyklým způsobem objevují pestré možnosti zvuků, zvukové možnosti svého těla, hlasu i objektů z běžného života. Jednoduché hudební nástroje, které dostanou k dispozici, pomáhají stimulovat dětskou kreativitu, koncentraci a přispívají k vzájemné spolupráci. 

Workshop je naplněn improvizačními a koncentračními hrami, propojující vizuální a hudební inspirace, tedy zvukové reakce na viděné a vizuální a pohybové reakce na slyšené. To vše následně směřuje k elementárnímu komponování dětí ve skupinách. 

Cílem těchto dílen je dát dětem možnost svobodně se vyjadřovat, a tím je přivést k jinému slyšení, naslouchání, otevřenějšímu myšlení, vnímání sebe, světa, zvuků i hudby okolo nás.

Lektoři:

Gabriela Tannertová (1994) je absolventkou Hudební akademie v Budapešti v oboru Hra na cimbál a studentkou katedry Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuje na ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici a aktivně se hudbou zabývá, má za sebou mnoho interpretačních úspěchů v České republice i v zahraničí. Od roku 2014 organizuje tvůrčí dílny pro děti ve školách a v rámci festivalu Hudební současnost.

David Tannert (1994) je absolventem Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě ve hře na kytaru. Dále absolvoval Fakultu umění na Ostravské univerzitě v oboru Sochařství, ve studiu pokračuje a zaměřuje se na Pedagogiku výtvarné výchovy. Vyučuje na ZUŠ duchovní hudby ve Frýdku – Místku a nadále se věnuje výtvarnému umění a vlastní tvorbě.